IF-metoden

Även denna diet har två syften. Å ena sidan viktminskning och å andra sidan ska den förebygga inflammationer i våra vävnader. Det pågår väldigt mycket forskning kring huruvida inflammationsprocesser bidrar till allt från cancer, Alzheimers sjukdom, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Man menar på att det finns näringsämnen som motverkar inflammationer i våra vävnader. Många av dessa näringsämnen ingår i nyttig kost och därigenom bidrar man till viktminskning när man byter ut sin vanliga kost.